คณะผู้บริหาร

โครงสร้างบุคลากร

นายสมิน ด้วงทอง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

โทร.081-9675649

 นายอุดม ยอดพรม

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

โทร.081-2639722

 

นายจิน บุญพอก

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

โทร.080-7972726

 


นางสวย เข็มเพชร

เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

โทร.093-3459099

 

นายบุญชัย สุทธิโส

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

โทร.088-1099541

 

จ่าเอกพิพัฒน์ชัย ชนะศรี

ปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

โทร.061 154 2961