ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 32190 

ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี 9 กิโลเมตร

โทร.044-558937 โทรสาร.044-558938

E-mail:saraban_05320206@dla.go.th,nanongphaiorg@gmail.com

เว็บไซต์:www.Nanongphaisubdistictmunicipality.go.th

แผนที่หน่วยงาน