ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 32190 

ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี 9 กิโลเมตร

โทร.044-558937 โทรสาร.044-558938

เบอร์ติดต่อส่วนงานราชการ

กู้ชีพ โทร. 044-596107

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 044-596108

สำนักปลัด โทร. 044-596109

กองคลัง โทร. 044-596110

กองช่าง โทร. 044-596111

กองการศึกษา โทร. 044-596112

ปลัดเทศบาล โทร. 044-596113

ผู้บริหารเทศบาล โทร. 044-596114

E-mail:saraban_05320206@dla.go.th,nanongphaiorg@gmail.com

เว็บไซต์:www.Nanongphaisubdistictmunicipality.go.th

แผนที่หน่วยงาน