ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อข้อมูล

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  

ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี 9 กิโลเมตร