ข่าว ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566