ข่าว -โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนของ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประจำปี พ.ศ.2566