ข่าว โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง