ข่าว ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างของงบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ2567 จำนวน 12 โครงการ