ข่าว ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจร บ้านแคน ม.7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)