ข่าว ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ขับเคลื่อน4ล้อ แบบมีดับเบิ้ลแค๊บ