ข่าว โครงการถมดินที่สาธารณะหนองไฮ หมู่ที่ 1 บ้านดู่หนองไผ่