ข่าว ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2563