ข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562